A győri székesegyház története jellemzők

"...hogy első kis monográfiánkul a győri székesegyház, mint minden templomunk és egész egyházmegyénk édesanyjá­nak történetét választottuk k i , a megyéspüspök úr aka­rata szerint is. Szólunk a székesegyházzal kapcsolatos kápolnákról és oltárjavadalmakról is. Sok tekintetben csak holt történeti emlékeket elevenítünk fel ez utóbbiak­ban, melyeknek ma gyakorlati értékük nincs, de a régi, vallásos, istenes lelkek alapításait látjuk meg bennük, melyek ránk intézve is példaadók és egyúttal alkotó ele­mei a magyar művelődéstörténetnek is. A székesegyház művészi leírását Somogyi Antal dr. hittudományi főiskolai t a n á r vállalta el, aki tudásával ma már országos elismerést vívott k i . Ahol hézagos lesz munkánk, ott olvasóink jóakarata töltse k i a hiányokat.