A halhatatlan Maecenas jellemzők

Maecenas nevét ma gyakran emlegetjük, hiszen a mecenatúráról, nemes ügyek önzetlen támogatásáról sokszor hallunk, mindenekelőtt a kultúra területén. Ám Maecenas alakjáról alig tudunk valamit, elveszett a történelmi homályban. Cser Lászlóné könyve alapos történelmi és filológiai elemzés eredményeként ezt a hiányt pótolja, közel hozva az Olvasóhoz Augustus császár tanácsadójának, Horatius és Vergilius barátjának, az etruszk kultúra kiemelkedő képviselőjének alakját.