A HARAGRÓL - MAGYAR,LATIN - (DE IRA) jellemzők

A De ira minden korszakban aktuális kérdést vizsgál. Az 52-ben keletkezett írásban a racionális ítélkezés, a haragtól független cselekvés, a megfontolt büntetés problematikája áll. A művön felfedezhető a korábban élt sztoikus bölcsek, Poszeidónosz és Szótion hatása. A haragról adott meghatározásai a modern ember számára is adnak tanácsokat: közel két évezred elteltével is elgondolkodásra késztetik az olvasót.