A HARMADIK BIRODALOM HADVISELÉSE jellemzők

A Harmadik Birodalom hadviselése három különálló részben vizsgálja a német hadigépezetet, a hadvezetést, valamint a Luftwaffét. Hitler 1939-ben a világtörténelem addigi legnagyobb haderejét szabadította Európára, céljait mégsem tudta elérni.A Hitler hadigépezete c. első rész a szárazföldi hadsereg és a haditengerészet szerepét vizsgálja.A könyv második része Hitler tábornokai és csatáik a német hadvezetés katonai és politikai teljesítményét elemzi.A harmadik a Luftwafféről szóló rész a német légierő születésének és növekedésének körülményeivel foglalkozik.