A HARMADIK MAGYAR TÖRTÉNELMI EMIGRÁCIÓ jellemzők

Ezek az írások a több mint ezeréves történelmünk-nek kb. 1938-tól 1956-ig tartó szakaszát ölelik fel. Írójuk az események közeli tanúja, számos szereplő barátja vagy ismerőse volt. Tagja egy ifjúsági mozgalomnak, mely később Teleki Pál nevét vette fel, sebesültje a doni csatának, illegális lapszerkesztője és fegyveres részt-vevője az ellenállási mozgalomnak, az 1945-ös Független Kisgazdapárt Külügyi Osztályának vezetője, majd az ÁVO kínvallatottja és a nagy összeesküvési per vádlottja, szabadulása után pedig az európai, majd amerikai emig-ráció nyitott szemű tagja.E két havonta megjelenő sorozatunk a magyar törté-nelem kiemelkedő eseményéről és sokszor mártírhalá-lukig hű magyarokról szól, akik néha meg tudták fordí-tani a történelem kerekét is. A sorozat célja: eltűntetni a fehér foltokat közelmúltunk történelméből; az oly sok, e korra vonatkozó tévhitet eloszlatni; és sikereinket, hi-báinkat tudatosítani közvéleményünkben.