A HATÁR MEGINDUL... A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATA jellemzők

A csehszlovákiai magyarság és Magyarország kapcsolatainak bemutatása az első bécsi döntés időszakában sok tekintetben még mindig hiánypótló vállalkozás. A kötet a szélesebb nemzetközi-politikai összefüggések bemutatásával, majd a magyar és a csehszlovák diplomácia feltérképezésével elemzi az 1938–1939 közti időszakot, egészen a müncheni válságig.