A házasság megkötése, felbontása jellemzők

A könyv az emberi élet két meghatározó eseményének; a házasságkötésnek és a válásnak a jogkövetkezményeivel foglalkozik a legújabb jogalkalmazói gyakorlatra támaszkodva. Érinti a házasság érvénytelenségének és a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések rendezésének témakörét is. Foglalkozik többek között a házastársi tartás, külföldivel kötendő házasság, magyar állampolgárok külföldön kötendő házassága ...stb. problémáival.