A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései jellemzők

A kiadvány egyedülálló alapossággal és részletességgel tárgyalja az élettársak, valamint a házastársak vagyoni viszonyait az élettársi kapcsolat, valamint a házasság minden létszakaszában. A mű szerzője a teljesség igényével törekszik arra, hogy a vagyonjogi problémákra úgy adjon választ, hogy a jog egész rendszerébe behelyezze azt. Feldolgozza a vagyonjoggal és a vagyon megosztásával összefüggésben a vállalkozások valamennyi formájának (egyéni, társas) és az értékpapíroknak, vagyoni értékű jogoknak a házastársi vagyonra gyakorolt hatását. Iránymutató a mű mind elméleti, mind gyakorlati síkon, ezért az olvasó a hatályos házassági vagyonjog átfogó magyarázatát veheti a kezébe.