A HÁZIORVOSLÁS-CSALÁDORVOSLÁS GYAKORLATA I-II. jellemzők

A kétkötetes könyvet a szerző tankönyvnek és szakkönyvnek is szánja.Tartalmánál fogva mindkét célra alkalmas. A gyakorlati medicina úgyszólván teljes spektrumátátívelve hasznos kompendiumként szolgálhatja a pályakezdő, államvizsgára készülőorvosjelölteket, vagy a családorvostan szakvizsga előtt álló kollégákat. Utóbbiak hasznospraktikus tanácsokat is kaphatnak a praxis ellátásához, a praktizáló orvosok pedig az orvostudományaktualitásait közvetítő szakkönyvként forgathatják. A könyv anyaga ötvözi a bizonyítékokonalapuló diagnosztikus és terápiás protokollokat a szerző – több mint hat évtized alattfelhalmozott – gyakorlati tapasztalataival. Az anyagot jelentős számú, tanulságos esetleírásszínesíti.