A hely hatalma: lokális szcénák - globális folyamatok jellemzők

A társadalomtudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe a kommunikáció és a kultúra folyamatainak tanulmányozása. E dimenziók szerepe az utóbbi években, évtizedekben gyökeresen megváltozott: e területeken jeleníthetők meg legjobban a későmodern társadalmak különböző transzformációs folyamatai, a társadalmi valóság újfajta konstitúciója.
A kötetben összegyűjtött tanulmányok az 1998 és 2006 közötti szűk évtizedben jelentek meg különböző társadalomtudományos folyóiratokban. Egyetlen szöveget leszámítva valamennyi írás esettanulmány - azaz mindegyik mögött egy hosszabb-rövidebb időtávot felölelő (főképpen kvalitatív jellegű) empirikus kutatás tapasztalata áll, interjúk, felmérések, megfigyelések egész sorozata.