A JELTŐL A KÓDIG - RENDSZERES SZEMIOTIKA jellemzők

A könyv rendezetten és áttekinthető formában mutatja be a jeltudomány elméleti alapjait. A szerző a jelviszony elemzéséből indul ki és a jeltudomány három ága – a szintaktika, a szemantika és a pragmatika – szerint tagolva fejti ki az alapfogalmakat.