A jó kormányzat politikai gazdaságtana jellemzők

Mitől „működik” jól a politika? Milyen intézmények szükségesek ahhoz, hogy a kormányzati döntések valóban a választók érdekeit szolgálják? Hogyan alakíthatók ki olyan ösztönzési mechanizmusok, amelyek biztosítják a politikai elszámoltathatóságot? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kísérel meg választ adni Timothy Besley könyve, amelyet sokan az új politikai gazdaságtan egyik legjobb összefoglaló munkájának tartanak. A kötet a Besley által megtartott Lindahl-előadássorozat anyagát foglalja össze, amely bemutatja, hogy milyen válaszokat kínál a közgazdaságtan és a politikatudomány a fenti kérdésekre. A szerző egyszerű modellek alapján felvázolja, hogy melyek azok a kritikus intézményi korlátok, amelyek meggátolják a hatékony közpolitikai döntések meghozatalát és elsősorban a kompetens politikai vezetők kiválasztását. Timothy Besley a London School of Economics egyetemi professzora, emellett több tudományos kutatóintézet tagja. Évekig dolgozott a Bank of England főtanácsadójaként, és 2010-ben ő volt az Európai Közgazdaság-tudományi Társaság megválasztott elnöke. Számos tanulmánya jelent meg vezető közgazdaságtani és politikatudományi folyóiratokban. Főbb kutatási területei a politikai gazdaságtan, a fejlődő országok gazdaságtana és az adózás közgazdaságtana. A Rajk László Szakkollégium 2009-ben választotta meg Timothy Besley-t a John von Neumann-díjra. A díjazottat minden évben a kollégium tagsága választja meg azon kutatók közül, akik munkásságukkal jelentős hatást gyakoroltak a diákok szakmai érdeklődésére. Az eddigi díjazottak közé tartozik többek között John Harsanyi, Oliver Williamson, Gary Becker és Daron Acemoglu.