A jog realitása jellemzők

Szmodis Jenő "A jog realitása" című nagy eruditióval, remek stílusban megírt munkája arra tesz kísérletet, hogy a jogi jelenségek létét ontologikus aspektusból megvilágítsa. A vonatkozó jogfilozófiai álláspontok értékelő kritikájából kiindulva, s a római jog (az ősi jogtól a klasszikus joghoz vezető) fejlődésének újszerű elemzése alapján tárja fel a jog ontologikus létét, mint a jog realitását. A szerző a jogot az eddigiektől eltérően, új szempontból közelítve meg exponálja a jog ontologikus alapját, és számos eredeti megállapításra jut.
A mű mind a szakemberek, mind az egyetemi hallgatók, valamint a jogi és filozófiai problémákra fogékony, művelt olvasók érdeklődésére tarthat számot.