A JOGOK TÖRVÉNYE - ÉRTEKEZÉSEK AZ ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGRÓL. jellemzők

A könyv tárgya egy élettelen dokumentum: az alkotmány. Mégis az élőember áll a fókuszában. A civilizáció gyümölcse, hogy az ember képes jogieszközökkel előmozdítani a társadalmi koordinációt. Fontos szerepük vanebben az alkotmányoknak. A modern demokratikus alkotmányokkal szembenielvárás, hogy ne az uralkodók javát szolgálják, hanem biztosítsák a politikaiközösségben élő emberek szabadságát és egyenlőségét. Előfordul azonban,hogy az alkotmány nem ismeri el az emberek jogosultságait, és intézményeiönkényesen működnek. A kötet hét tételben vizsgálja a szabadságotbiztosítani és csorbítani is képes alkotmányokat és a jogok törvényszerűségeit.I. A törvényekről: a tapasztalástól a morális bírálatigII. Az alkotmányról: fékező bizalmatlanság és gyorsító bizalomIII. Az emberi életről: az abortusztól a genetikai mérnökségigIV. A személyi szabadságról: a habeas corpustól a korlátlan fogva tartás tilalmáigV. A szabad szólásról: gyűlöletbeszéd és befogadó társadalomVI. A jogok migrációjáról: a Unit