A JÓLÉTI ÁLLAM GAZDASÁGTANA jellemzők

A hazai szakkönyvkiadásból mindeddig hiányzott egy ilyen mű. mely elméleti igényességgel, tömören és átfogón tárgyalja a mindennapjainkat meghatározó jóléti rendszerek működésének közgazdasági kérdéseit. A könyv- mely négy angol és számos más idegen nyelvű kiadást megért - jóléti rendszerek működését, átalakítási lehetőségeit és gyakorlatát mutatja be, elsősorban az Egyesült Királyság, illetve az USA példáján. A magyar kiadás ennek jegyében kiegészül egy hazai viszonyokat bemutató fejezettel, amely tematikájában és tárgyalásmódjában megegyezik a mű szellemiségével. Kézikönyvként alapot ad egy szakmák közötti termékeny diskurzusnak, mindenekelőtt jogi, közgazdasági és szociálpolitikai kontextusban.