A JÖVŐ - A GLOBÁLIS VÁLTOZÁS HAT MOZGATÓRUGÓJA jellemzők

„Korunk olyan forradalmi változást tartogat, amely példa nélküli a történelemben.Ha újra kezünkbe akarjuk venni sorsunk irányítását, és magunk kívánjuk alakítani jövőnket, szembe kell néznünk a globális változásokat mozgató erőkkel.”•Föld Rt.•Globális elme•Hatalmi átrendeződés•Túlnövekedés•Újraértelmezett élet és halál•Kiéleződött helyzetFöld Rt.A fokozódó globalizáció olyan új, átfogó, integrált gazdasági egységet hoz létre, amely az eddigiekhez képest egészen más módon viszonyul a tőkéhez, a munkához, a fogyasztói piacokhoz és a nemzeti kormányokhoz.Globális elme. A digitális kommunikáció, a világháló és a számítógépes forradalom által olyan agyközpont jön létre, amely emberek millióinak érzéseit és gondolatait köti össze intelligens gépekkel, robotokkal, mindenhol jelenlévő érzékelőkkel és adatbázisokkal.Hatalmi átrendeződés. Az elmúlt ötszáz évben soha nem tapasztalt módon alakul át a globális politikai, gazdasági és katonai erőegyensúly: az amerikai hegemónia egy többpólusú hatalm