A KAPITALIZMUS DINAMIKÁJA - MÉRLEG SOR. - jellemzők

Fernand Braudel történész nevéhez olyan társadalom- és gazdaságtörténeti irányzat fűződik, amely az 1970-es évek elejére teljesen és véglegesen átformálta a történelemről való gondolkodás megszokott kereteit: az eseménytörténetre, a nagy történelmi személyiségekre koncentráló narratívák helyett az évszázadok alatt kibomló, szinte észrevétlenül változó, az emberiség történelmét hosszú távon meghatározó struktúrákat helyezi előtérbe, az eltűnt idő totális rekonstrukciójára törekszik. Braudel szerint a modern kor nagy gazdasági-társadalmi átalakulásai az anyagi kultúra ( a termelés és a fogyasztás, a technika és a tudomány, stb) terén végbemenő lassú változásokban gyökereznek, melyek nélkül nem lett volna lehetséges a piacgazdaság előretörése; a piacgazdaság egyébként nem azonos a kevesek vadászterületének számító kapitalizmussal, az csak rátelepül és kihasználja. Kötetünk Braudel 1976-ban a Johns Hopkins Egyetemen tartott előadásait közli, hiánypótló bevezetésül munkásságába, amely a sza