A KARDIOLÓGIA ÁTTEKINTŐ TÖRTÉNETE jellemzők

Jelen korunk az emberiség múltjának eredményein alapul. Ismereteink a tudományok és művészetek sajátos lényegének megértésébő származnak, a tervek megvalósítása a kutatás és a fejlesztés során. Ez alól a medicina sem kivétel, sőt, a cardiovasculáris betegségek tanulmányozása és kezelése egyik legnagyobb és egyre fontosabb területe… Az orvostudomány története az orvosképzésben nem csak kulturális jelentőséggel bír, nem csak kellemes időtöltés és gondolatok ébresztésének forrása mindazok számára, akik a gyógyítás művelésére szánták életüket, de gyakorlati értéke is jelentős a hiányok pótlására; nyomra vezető és felidéző régen elfeledet és szükséges dolgok felélesztésére” írta könyvének negyedik kiadás elé a kardiológia egyik legnagyobb egyénisége, Paul Dudley White 1951-ben. A kardiológia, mint az orvostudománynak ma már összességében alig áttekinthető önálló része tulajdonképpen a fenti gondolatok óta eltelt fél évszázad során jött létre. Története a fa gyökérzetéhez hasonlítható, amely