A KÁRPÁT-MEDENCE, A MAGYARSÁG ÉS BIZÁNC jellemzők

A Magyar Bizantinológiai Társaság Szegedi Tagozata és a Szegedi Akadémiai BizottságMagyar Történeti Munkabizottsága „A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc”címmel konferenciát szervezett 2012. május 21–22-én Szegeden. A Kárpát-medencekéső antik és kora középkori rendkívül izgalmas világával, a magyarság és Bizánc történetévelvalamint kultúrájával különböző tudományok (történettudomány, filológia, régészet,művészettörténet, jogtörténet, stb.) területén számos kutatóhelyen foglalkoznakma Magyarországon. Ám a különböző területek kutatóinak kevés lehetőségük van arra,hogy – egy-egy konferencia nyújtotta közvetlenséggel és azonnali tanulságokkal – betekintseneka más területeken zajló munka részleteibe, megismerjék mások kutatásait,módszereit, szembesítsék saját eredményeiket más nézetekkel. Ezt a hiányt kívántukcsökkenteni a szegedi konferenciával.