A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig jellemzők

A két ismert szerző, a magyarországi, de erdélyi születésű régész-történész és az erdélyi irodalomtörténész, író és műfordító, a rovásírásos emlékek kiváló kutatója, arra a feladatra vállalkozott, hogy a Kárpát-medence összes ismert rovásfeliratait egy kötetben adja közre. Hasonló, teljességre törekvő tudományos munkát Sebestyén Gyula etnográfus akadémikus írt 1915-ben.
A kötetben nem szerepelnek a papírra, vagy fára írt és máig fennmaradt emlékek. A kötet, szemben Sebestyén könyvével, egészen a hunkortól kezdve tárgyalja az emlékeket, a 17. századig bezárólag.