A KASTÉLY - NAGY SIKER VOLT - jellemzők

Josef K., a kastély új földmérője megérkezik a faluba, hogy tovább folytathassa útját a kastély urához. Arra azonban soha nem gondolt volna, hogy ezzel élete legnagyobb megpróbáltatásának néz elébe - útját a kastélyhoz minduntalan akadályozza a falu népe, míg végül ő maga sem biztos benne, valóban várják-e odafönt. Vajon eléri-e célját?Az elidegenedés legnagyobb XX. századi írójának egyik legismertebb és legjobb könyve A kastély. Szerzője 1915-ben Fontane-díjat kapott, de igazán csak a halála után fedezte fel a művelt világ. Az igazi Kafka-reneszánsz főleg az emberiséget ért hatalmas megrázkódtatás, a II. világháború után érkezett el.Ez a regénye 1941-ben Amerikában is megjelent. Thomas Mann ekkor írta róla: amp;amp;amp;#8222;Utal az isteni és emberi állapot között meglévő áthidalhatatlan szakadékra, melyet csak amp;amp;amp;raquo;mágikus amp;amp;amp;laquo; humorral lehet érzékeltetni. amp;amp;amp;#8221;