A képek birodalma jellemzők

A mágikus gyermeki fantázia képekben él, a képek előhívásában a mesének igen nagy szerepe van. A 6-10 éves korosztályra jellemző, hogy saját alkotásait átfűti a tárgyakkal, jelenségekkel kapcsolatos élmények elevensége, amelyek megélése a mese segítségével sokkal könnyebb. A könyv tananyaga egy mese köré szerveződik, amely keretet ad, de a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy saját elképzeléseik alapján, egyénileg alakítsák a történet folyását. Mivel ők is szereplőkké válnak, könnyen oldják meg a vizuális problémákon alapuló feladatokat, így játszva tanulnak.
A tankönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó akkreditált rajz és vizuális kultúra kerettantervének C változata, a Tölgyfa Program alapján készült.