A KÉPZELET MÁSIK OLDALA jellemzők

A kanadai Northrop Frye (1912–1991) a huszadik századi irodalomtudomány egyik legtöbbet idézett szerzője. Magyarországon mindeddig korai strukturalistaként tartották számon, azonban e kötet – az első magyar nyelvű Frye-monográfia – szerzője hangsúlyozza, hogy munkássága túlmutat a szűkebb értelemben vett irodalomtudományhatárain. Frye minden művében az irodalom és a vallás viszonyát, a szent könyv és a világi irodalom összefüggéseit vizsgálja, érdeklődésének középpontjában az irodalom etikai, vallási és társadalmi jelentősége áll. Amint Frye maga is nagy közönséget szólított meg, e róla szóló könyv sem csupán a szűk szakmai kör, hanem a művészet és a vallás összefüggései iránt érdeklődő valamennyi olvasó figyelmére számot tarthat.A szerző, aki a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetében oktat angolirodalmat, számos tanulmányt publikált e témában hazai és angolszász folyóiratokban.Tóth Sára Northrop Frye-ról írt könyve lényegesen több, mint a magyar kultúrábanméltatlanul