A keresztény erkölcsteológia forrásai jellemzők

A dominikánus szerző mindenekelőtt arra a napjainkban gyakran felmerülő kérdésre keresi a választ, létezik-e egyáltalán sajátosan keresztény erkölcs. Az erre adott igenlő válasz után a második részben felvázolja a morálteológia történetét, különös tekintettel arra a törésre, amelyet a XIV. századi nominalizmus okozott, amelynek eredményeképpen az embert boldogságra törekvésének és erényessé válásának folyamatában vizsgáló erkölcstant az újkorban felváltotta a kötelezettségközpontú, az egyes tetteket elszigetelten tekintő, kazuisztikára hajlamos szemlélet. A könyv haramadik része a szabadság és a természetes erkölcsi törvény kérdéskörének elményült elemzését nyújtja.