A keresztény és a szirének jellemzők

A kereszténység első évszázadainak ma is időszerű irodalmából meríti tárgyát a kötetet alkotó tíz tanulmány, amelyek egyfajta keresztény Odüsszeiáról adnak képet. A közismert szirén-történet ugyanis abban a pillanatban gyökeresen átértelmeződött és kilépett a mítoszok világából, amikor Odüsszeusz bárkájának árbocában az első keresztények felfedezték Krisztus keresztjét. Külsőleg semmit nem kellett átalakítaniuk az elbeszélt történeten és annak képi ábrázolásain, és mégis mindent megváltoztattak azzal, hogy egy pontosan meghatározható történelmi eseményt rendeltek a mítoszokhoz.