A keresztfa megtalálása jellemzők

A kereszt egyszerre jelkép és szent ereklyeként tisztelt tárgy. De honnan ered a kereszt? Létezett-e valóban, a maga fizikai valóságában? Ha létezett, fennmaradt-e vagy fennmaradtak-e töredékei? A választ talán egy korhadó fadarab rejti, mely ma egy római külváros egyik kis templomában található. A két szerző a régóta elhanyagolt töredékkel foglalkozva, a kriminalisztika izgalmaival bizonyítja be, hogy alighanem abból a táblából származik, amely a feliratot hordozta a keresztfán meghalt Jézus feje fölött. Olyan korszak eseményeit vizsgálják, amikor döntő változás állt be a nyugati világ történetében, amikor a római császár és az anyacsászárné kapcsolatba került a kereszténységgel...