A keresztyén hit jellemzők

"A könyv a keresztyén hit alapelveit foglalja össze, tömör, könnyen érthető magyarázatokkal. Azt próbáljuk bemutatni, hogy tulajdonképpen miben hisznek a keresztyének -akik a világ legnagyobb vallási közösségét alkotják-, mire támaszkodik a keresztyén hit, hogyan fejlődött, változott a keresztyén vallás és közösség az évszázadok során, és hol van a helye a modern világban és a mai egyházban.
A könyv segítséget nyújthat a keresztyén hívő embernek hite elmélyítésében, a nem keresztyéneknek a keresztyén hit, a különböző keresztyén tanok és a róluk folytatott viták megértésében. Alapvetően azonban azt szeretnénk világossá tenni, hogy a keresztyén hit alapja a Biblia." (A szerző)