A KÉTFEJŰ SAS KARMÁBAN - MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1686-1825 jellemzők

A Magyar históriák című sorozat ötödik kötete, a KÉTFEJŰ SAS KARMÁBAN a török kiűzésétől a reformkorig tartó időszakról igyekszik képet tárni az olvasó elé. Lapjain megelevenednek a Rákóczi-szabadságharc meg az európai örökösödési háborúk eseményei. Áttekin-tést nyújt Mária Terézia és a „kalapos király”, II. József felvilágosult abszolutizmus jegyében született reformjairól, ahogy a magyar jakobinu-sok tragikus véget ért összeesküvéséről is. A tudományok „állapotja” és a barokk csillogás mellett szó esik nemzeti szellemű irodalom és kultúra felvirágzásáról, a nyelvújításról is.