A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi próbaérettségi nagykönyve: középszint jellemzők

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga két alapvető képességre épül: a szövegértésre és a szövegalkotásra. Ezeket egészítik ki a középiskolás nyelvi és irodalmi ismeretek középszinten, valamint egyfajta szélesebb kulturális és irodalmi tájékozottság. Középszinten egy szövegértési feladatlapot kell kitölteni, és egy terjedelmesebb, kb. 4-5 oldalas szöveget kell alkotni. Ahhoz tehát, hogy a vizsgának ez a része jól sikerüljön, nem árt gyakorlatot szerezni az ilyen típusú feladatok megoldásában. Ezt a célt szolgálja feladatgyűjteményünk: tizenkét középszintű, az érettségi követelmények és a próbaérettségik tapasztalatai alapján összeállított mintafeladatsorával lehetőséget kínál az írásbeli feladattípusainak alaposabb megismerésére, gyakorlására.