A kétszintű matematika érettségi próbaérettségi nagykönyve: emelt szint jellemzők

A kötet 12 emelt szintű, az érettségi követelmények és a próbaérettségik tapasztalatai alapján összeállított mintafeladat-sorával lehetőséget kínál a matematika kétszintű érettségi írásbeli feladattípusainak alaposabb megismerésére, gyakorlására. A feladatsorokkal igyekeztünk jól lefedni az új típusú vizsga követelményrendszerét. Törekedtünk arra, hogy az érettségi vizsgán megjelenő új témakörök (mint pl. kombinatorika, statisztika, differenciál- és integrálszámítás stb.) is a megfelelő arányban és szinten kapjanak helyet az összeállított feladatanyagban. Az egyes feladatsorok összetétele, nehézségi foka azt igyekszik modellezni, ami a diákokra vár majd az érettségi megírásakor.