A KGB örökségei jellemzők

Ez a könyv azt tárja az olvasó elé, hogy mi is történt a világban 1991 végéig KGB néven ismert leghatalmasabb biztonsági és felderítőszervezetével fenntartója, a totalitárius szovjet birodalom összeomlása után. Hogyan mentheti át magát egy ilyen szervezet egy olyan világba, melyben teljesen más játékszabályok uralkodnak? Egyáltalán miért is mentette át magát, amikor a hidegháború végetértével Oroszország is elindult a politikai és gazdasági átalakulások útján? Vajon veszélyt jelentenek-e a KGB utódszervezetei a nyugati érdekek és a volt Szovjetunión belül a demokrácia fejlődésére?
Az írás része a posztszovjet politikai rendszer átalakulásáról szóló, átfogóbb történetnek, s bár ez a könyv ennek a rendszernek csupán egyetlen elemével foglalkozik, alapvető célja mégis az, hogy mélyebb betekintést engedjen a volt Szovjetunió bel- és külpolitikájába.