A KINTORNA jellemzők

Az 1930-as évekig a pest-budai utcakép általánosanismert és kedvelt figurája volt a kintornás. A zenegéphangos sípja vagy zongorát utánzó dallama gyakranmegszólalt a bérházak udvarain, a vendéglőkkert-helyiségeiben. El sem lehetett képzelni nyárestimulatságot, lakodalmat a Tabánban, a Gellérthegyen vagyÓbudán kintorna nélkül. Csak Budapesten még ahúszas-harmincas években is évi 200-250 kintornásengedélyt adtak ki, s még a II. világháború után isműködött a verklisek közül jó néhány.A gazdagon illusztrált könyv Magyarországon előszörfoglalja össze a kézhajtású és az automata zenegépekfejlődéstörténetét, és enged bepillantást egy letűntmesterség műhelytitkaiba, művelőinek életébe.