A KIRÁLYNÉ NAPJA jellemzők

A korondi tanár-költő újabb kötetben adja közre a székely népi emlékezetben megőrzött eredetmondákat, a régmúlt eseményeket megőrző meséket, valamint a székelyföldi földrajzi neveket magyarázó anekdotákat. A szerző előszavában arra figyelmeztet, hogy a hivatalos történettudomány által kialakított történelemképpel szemben az egészséges nemzettudat számára szükség van ezekre a mitikus szövegekre, amelyek a hun-magyar őseposz töredékeit őrzik, hiszen ezekből ismerhető meg a régmúlt, ezekből építhető fel a magyarság eredeteposza. A bibliográfiával záródó, ízes székely nyelven írott szövegeket a Korondi Líceum általános iskolai tagozatának tanulói által készített színes rajzok illusztrálják. Főként a tíz-tizennégy éveseknek ajánlható (akár órai anyagként is kiválóan használható) kötet, de minden korosztály élvezettel forgathatja.