A kölcsönösség struktúrái jellemzők

E tanulmánykötet tematikája: milyen az Egyház aktuális viszonyulása a tagjai és nem tagjai felé. Ugyanis az Egyház működésében jelenik meg mindaz, amellyel hívő és nem-hívő egyaránt találkozik, és ezen keresztül mutatkozik meg (és érvényesül) az Egyház önképe: nemcsak amit hirdet, hanem mindaz, amit gyakorol. A kötet 4 kérdéskör köré csoportosítja a tanulmányokat. Az első csoportban található írásokat az kapcsolja egybe, hogy azokat a tényezőket vizsgálja, amelyek alakítják az egyházakról kialakult képeket és önképeket a modern világban. Két tanulmány arról nyújt áttekintést, hogy milyen hatások alakították az Egyház önértelmezését, és hogy ezek nyomán milyen egyházképek jöttek létre...