A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai jellemzők

Ha meg akarjuk érteni a folyóiratokban és kézikönyvekben hemzsegő tucatnyi elmélet zavarba ejtő sokféleségét, érdemes kezünkbe vegyük Anderson könyvét, mely magyarázatot keres az elméletek társadalomban betöltött szerepére.