A konszolidált (összevont) éves beszámoló jellemzők

A könyv első három fejezete a konszolidálás elméletével, a beszámoló összeállításának folyamatával, feltételeivel, továbbá a konszolidált beszámoló tartalmával foglalkozik. Ezt követően az egyes konszolidációs műveletek során alkalmazható módszereket, eljárásokat tekinthetjük át példákon keresztül. Erre azért van szükség, mert a számviteli törvény konszolidálással kapcsolatos előírásai igénylik e módszerek ismeretét, alkalmazását.