A könyvkiadás kézikönyve jellemzők

A szerző - a kortárs könyvkiadás nemzetközileg elismert szaktekintélye - művében arra vállalkozott, hogy az érdeklődők minél szélesebb rétegét avassa be hivatásának titkaiba. A könyvkiadás legáltalánosabb elveinek tisztázása után a kiadási folyamat egymást követő fázisait veszi sorra az előkészítéstől a nyomdai munkálatokon át a terjesztésig, illetve a reklámtevékenységig. Elemzi a kiadó, valamint a szerzők, nyomdászok, könyvkereskedők, könyvtárosok és pedagógusok között fennálló viszonyrendszert, majd kimerítően tárgyalja a könyvkiadás gazdaságtanát.