A következmények országa jellemzők

"Az itt olvasható szövegek tizenhárom év során születtek. Időközben sok minden változott - a könyv elején olvasható írások kérdésfelvetései sokban mások, mint a végén olvashatóké. Az értékrendjük s talán a gondolkodásmód pillérei azonban nem változtak (de ezt nem a szerző dolga eldönteni). Ami azonban egy évtizednél hosszabb időszak során érdemben is változik, az nem feltétlenül mozdul el jelentősen kéthavonta, ahogyan ezek az írások születtek. Ezért nemcsak szándékosan, ahogyan akaratlanul is ismétlődnek bizonyos motívumok. Ennek nemcsak némely jelenségek ismétlődése az oka, hanem az is, hogy noha összetartozásuk okán most egy kötetbe kerültek e hosszas szövegfolyam arra érdemesített darabjai, mégsem könyvfejezetnek íródtak, hanem egyedi, aktuális daraboknak. Ha ezzel esetleg bosszantom most a tisztelt Olvasót, kérem, tekintse mentségemet is. (...)" (Gróh Gáspár)