A közbevetés és a közbeékelés jellemzők

A tanulmány a parentheszisz, hiperbaton, interpozíció néven ismert alakzatokkal foglalkozik, megkülönböztetve grammatikai és stilisztikai szempontból a közbeékelést és a közbevetést. A közbevetés mint alakzattípus gyakori és szembetűnő a Mikszáth-prózában, sőt egész szöveget átfogó ismérvnek tarthatjuk, ezért az ő műveiben, részletesebben A gavallérok című kisregényében vizsgálja a szerző a közbevetés szerepét; makroszintű szövegegységek közbevetésével is foglalkozik, hozzájárulva ezzel az anekdota egyoldalú minősítésének oldásához.