A közép- és kelet-európai térség történelmi alakulása I-II. jellemzők

A magyar nép ezerszáz éve él Közép-Európában, lakhelye azonban határos a kelet-európai térséggel. Ezért múltjának egy olyan vizsgálata amely azt Közép- és Kelet-Európa egészének a keretében, a többi itt élő néppel együtt mutatja be elsőrendű fontosságú. Mert nemcsak a saját múltunkat és az arról kialakított történelemfelfogásokat kell ismerni, hanem életbevágóan fontos tudnunk a szűkebb és tágabb környezetünkben élő népek történelmi útjáról és vélekedéséről saját múltjukról meg a mienkről is. Csak így alakíthatunk ki reális képet a magyarság történelmi szerepéről és mai helyzetéről.