A középkori filozófia szelleme jellemzők

Étienne Gilson világszerte ismert francia filozófus és filozófiatörténész, a középkori gondolkodás egyik legkiválóbb szakértője. A középkori filozófia szelleme a legismertebb műve, több világnyelvre lefordították. Kötetében nem időrendi sorrendben, hanem témakörök szerint csoportosítva tárgyalja a középkori bölcselet legfontosabb kérdéseit. Részletesen foglalkozik a középkor metafizikájával, antropológiájával, ismeretelméletével és etikájával; tárgyalja a kor természet- és történelemszemléletét is. Hatásosan érvel azzal a ma is sokakban élő előítélettel szemben, hogy a görögök és az újkor között a "sötét középkorban" semmi érdemleges nem történt az európai filozófiában.