A KÖZÉPKORI MAGYARSÁG TELEPÜLÉS- ÉS NEMZETISÉGPOLITIKÁJA jellemzők

A két világháború között a középkori magyar nemzetiségpolitikáról folyó Szekfű amp;amp;amp;#8211;Mályusz vitában, a most először megjelent művében Mályusz Elemér azt fejti ki, hogy a magyar királyság első két évszázadát az asszimiláló politika jellemezte. Csupán a XIII. századtól történt változás, midőn a széttelepítő politikát az idegen népek koncentrálásának politikája váltotta fel, a következő két évszázadban pedig a nem-magyar népek egy része tényleges autonómiát nyert.Térképmelléklettel!