A közhasznú szervezetekről szóló törvény bírói gyakorlata jellemzők

A könyv ismerteti a közhasznú szervezetekről szóló törvény magyarázatát és a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatot, tájékoztat a kedvezményekről, és segítséget nyújt a civil szervezetek létrehozásához. A szöveges magyarázat és jogesetek mellett iratmintatár nyújt segítséget az alapszabály, illetve alapító okirat elkészítéséhez, kiegészítéséhez, módosításához. A mű részletesen kifejti a közhasznú szervezetek típusait, ismerteti a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit, s leírja a működési és gazdálkodási rendre vonatkozó előírásokat.