A KÖZMŰVELŐDÉS GAZDASÁGI KUTATÁSÁNAK KEZDETEI MAGYARORSZÁGON, 1974 ÉS 1989 KÖZÖT jellemzők

A címlap is összefoglaló és üzenet. Szakmai pályafutásom utóbbi harminc éve ugyanis a mai Magyar Kultúra Alapítvány (www.mka.hu) épületéhez kötődik. Korábban, 1974-től, közgazdász kutatóként az akkori Népművelési Intézet Kutatási Osztályán kezdtem el behatóan foglalkozni a címben jelzett témával. Erről a dolgozat előszavában lesz szó és azért a jelző, mert már az egyetemi évek alatt, illetve a párhuzamos rádiós munka során is kerülgettem a gazdaság és kultúra összefüggéseit… Munkámat 1979-től a Művelődési Minisztériumban, majd 1980-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folytattam. Már 1980-tól tagja voltam a címlapon lévő épületben működött Művelődési Minisztérium Vezető- és Továbbképző Intézete Tudományos Tanácsának. 1985-től igazgatóhelyettesként, majd 1989-től a jogutód Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat igazgatója voltam. Ezen intézmények profilját is folytatva 1992-ben jött létre a Magyar Kultúra Alapítvány, amelynek 1994-től igazgatój