A közoktatási kollégiumok tevékenységének néhány szocio-pedagógiai kérdése jellemzők

A kollégiumi nevelés legfőbb feladata a felnőtt életre történő fokozatos előkészítés, a valamennyi nevelési területen folyó pedagógiai tevékenység kollégiumon belüli folytatása, elmélyítése, kiegészítése. A kollégiumi nevelés céltudatosan formálja a tanulók személyiségét, megalapozza világképüket, gyakoroltatja moralitásukat, erkölcsiségüket. A személyiség alapvetően tevékenységei révén fejlődik. A tanuló tevékenységrendszere alapján sajátítja el az ismereteket, cselekvésformákat, az érzelmi kapcsolatokat, ily módon szubjektiválja a társadalmi tapasztalatokat, bennük az értékeket és a szociális kapcsolatokat is. A kollégiumi nevelési folyamat lényege a társadalmi viszonyok és a bennük rejlő értékek elsajátíttatása a tanulók által, valamint felkészítésük e viszonyok és értékek továbbfejlesztésére. Az egyén – fejlődése során – sokféle lehetséges úton sajátítja el az értékeket: tanulás hatására, céltudatos pedagógiai befolyásolás révén, azonosulási mechanizmusok, modellkövetés útján stb. A szabad értékválasztásig, majd az annak megfelelő tevékenységig az egyén hosszú utat tesz meg.