A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény jellemzők

A kiadvány tartalmából: Bevezető rendelkezések; A közszolgálati jogviszony keletkezése és megszűnése; A köztisztviselői életpálya; Fegyelmi és kártérítési felelősség; Az etikai eljárás; Közszolgálati jogvita; A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelés egyes szabályai, a közszolgálati nyilvántartás; A köztisztviselői érdekegyeztetés; Vegyes rendelkezések.