A KRESZ ÉRTELMEZÉSE A JOGGYAKORLATBAN jellemzők

Amikor az olvasó ezt a könyvet kezébe veszi, nem egy hagyományos KRESZ tankönyvvel találkozik. A kézikönyv a KRESZ egyes alapelvi szintű rendelkezéseinek rendszerbe foglalását követően részletesen ismerteti a joggyakorlat által kidolgozott jogintézményeket. Az egyértelmű tartalommal meg nem töltött jogintézmények és fogalmak tekintetében lehetséges értelmezést ajánl fel. A jogszabályi rendelkezés sorrendjében, tematikusan vezeti végig a közúti közlekedés szabályainak értelmezését, az egyes jogszabályhelyekhez hozzárendelve a joggyakorlat tapasztalatait.Nagy számú közlekedési esemény példa jellegű bemutatásával elemzi a közlekedési szabályszegéssel elkövetett büntető és szabálysértési ügyekben lefolytatott eljárás logikai menetét. Az elemzésnél előtérbe kerülnek a bíróságok iránymutató jellegű esetei döntései, illetve azok anomáliái. A joggyakorlatban megjelenő anomáliákra a szerzők megoldási javaslatot kínálnak.A könyvet CD- lemez egészíti ki, mely tartalmazza azon bírósági határozatok