A külpolitika elemzése jellemzők

Mennyit kell utaznia egy ausztrál külügyminiszternek? Hogyan változott az évek során Tony Blair személyisége, és hogan befolyásolta ez miniszterelnöki tevékenységét? Lehet-e sikeres a magyar-amerikai lobbi az Egyesült Államokban? Miben áll a CNN-hatás? Milyen analógiák formálták a magyar közbeszédet a líbiai beavatkozás megítélésével kapcsolatban?
Csak néhány példa azokra a gyakorlati kérdésekre, amelyekkel e könyv a külpolitika forrásainak kutatásával összefüggésben foglalkozik.
A külpolitika-elemzés (Foreign Policy Analysis) területéről Magyarországon eddig nem jelent meg olyan áttekintő munka, mely az állami külpolitikák összehasonlító tanulmányozása során használatos elméletekről és módszerekről teljes áttekintést adna az olvasónak.
Marton Péter munkája pótolja ezt a hiányt, és célja minden érdeklődő számára befogadható módon bemutatni a különféle megközelítéseket. A kötet ugyanakkor kiváltképpen hasznos lehet a társadalomtudományok művelői és azon egyetemi hallgatók számára, akik a külpolitika-elemzés kelléktárával még csak most ismerkednek, és olyan, átfogó művet keresnek, melyre támaszkodva megfelelő, valóban naprakész fogalmi és metodológiai felkészültséggel vértezhetik fel magukat.
A könyv az alkalmazhatóságot is szem előtt tartja, és mondanivalóját mindvégig részletekben gazdag gyakorlati példákkal illusztrálja. Végül pedig az általa nyújtott áttekintés zárásaként egy esettanulmányon keresztül is szemlélteti, hogyan szolgálhatja a külpolitikai döntéshozatali folyamatok, illetve az ezek hátterében meghúzódó motivációk módszeres megértését a külpolitika-elemzés repertoárja.