A LÁTHATATLAN FORMA - SEMATIZMUS ÉS INTENCIONALITÁS jellemzők

Mit jelent a tudat felől, vagyis fenomenológiai módon kutatni a valóságot? Vannak-e a tapasztalat szerveződésének alaptörvényei?Hogyan függ össze sematizmus és intencionalitás?Mi a különbség az érzéki észlelés figuratív sematizációja és a nyelvi gondolkodás diszkurzív sematizációja között? Milyen eszközökkel lehet a tapasztalat, a gondolkodás és az érzékelésértelméről beszélni, és mit jelent az értelem keletkezése? Hogyan lehet a megjelenés meg nem jelenő feltételéről, a láthatatlan formáról gondolkodni? A könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ mindenekelőtt Kant és Husserl filozófiája, valamint Heidegger, Wittgenstein és Merleau-Ponty elmélkedései nyomán.