A LÁTÓHATÁR MÖGÖTT jellemzők

Northrop Frye minden irodalmi mű pontos leírásának tekinti azt a megálla-pítást, amely szerint a könyvek amp;amp;amp;raquo;olyan piknikre hasonlítanak, ahová a szavakat a szerző, míg jelentésüket az olvasó hozza amp;amp;amp;laquo;. Ha a képzavartól eltekintünk amp;amp;amp;#8211; aligha lehet ugyanis jelentéseket szavak híján, s jelentés nélküli szavakat mint olyanokat hurcolni kosárkáinkban, vi-lágosan kitetszik, hogy Frye szerint a szavak jelentést az olvasó által nyernek. Ugyan nem kétséges, hogy a minden-kori olvasó lehet csak az, aki a szöveget önmaga számára az olvasás folyamatá-ban értelmezi, ám a frappáns mondás-ban benne lappang az is, hogy a szerző által hozott szavak eredetileg jelentés nélkül valók. Ha ez igaz, akkor föl kell tenni a kérdést, vajon milyen kritériu-moknak engedelmeskedve itták bele magukat a papírba éppen ezek, s nem pedig egyéb szavak, a sorrendről, az esetleges kiemelésekről, beszélő nevek-ről, a címről s alcímről, a konkrét és va-lóságosan is létező helynevekről már nem is szól